BLIV PÆDAGOGMEDHJÆLPER

58 kb
Hent kursusbeskrivelsen i PDF

Bliv pædagogmedhjælper - 6 ugers kursus

 

Varighed - 6 uger med garanti for 4 ugers praktik efter kurset

OBS! Kurset er på de regionale positivlister i RAR Sydjylland, RAR Østjylland, RAR Hovedstaden + tilstødende regioner RAR Nordjylland, RAR Vestjylland, RAR Sjælland, RAR Fyn, RAR Bornholm

Fysisk &  online undervisning

Odense 12.08.24 - 20.09.24, OBS! garanti for 4 ugers praktik

Vejle 12.08.24 - 20.09.24, OBS! garanti for 4 ugers praktik

København 12.08.24 - 20.09.24, OBS! garanti for 4 ugers praktik

Herning 12.08.24 - 20.09.24, OBS! garanti for 4 ugers praktik

Aarhus 12.08.24 - 20.09.24, OBS! garanti for 4 ugers praktik

Aalborg 12.08.24 - 20.09.24, OBS garanti for 4 ugers praktik

Bornholm online 12.08.24 - 20.09.24, OBS garanti for 4 ugers praktik 

 

Har du et ønske om at arbejde med børn eller unge, er dette kursus måske noget for dig?

Du får praktiske redskaber til at arbejde som pædagogmedhjælper i daginstitution/SFO/klub samt med sårbare unge

Du får indblik i, hvad der forventes, at en pædagogmedhjælper skal kunne for at indgå i en travl og spændende hverdag.

 

Kurset vil give dig en grundlæggende praksisviden om:

 • Pædagogmedhjælperens rolle i daginstitution/SFO/klub/ungeindsatser
 • Struktur og opbygning i daginstitution/SFO/klub/
 • Den styrkede pædagogiske læreplan
 • De 6 læreplanstemaer
 • Børns trivsel, leg og læring
 • Unges trivsel og mistrivsel
 • Ungeindsatser
 • Kulturforståelse
 • At arbejde med anerkendende relationer - fokus på inkluderende fællesskaber
 • Hvordan man indgår i et forældresamarbejde
 • Konflikthåndtering - hvordan man hjælper og støtter i konfliktsituationer
 • Pædagogmedhjælperens rolle i udskolingen
 • Samarbejdet mellem lærere og pædagogmedhjælpere
 • Eventyr og kreativitet
 • Planlægge pædagogisle aktiviteter
 • Dialogisk læsning
 • Børn i skilsmisser
 • Mobberi
 • Girafsprog og ulvesprog
 • Skriftlig dokumentation


Du får mulighed for at snuse til branchen. I den sjette kursusuge starter du i en fire ugers praktik. Vi er din coach i den første praktikuge.

 

Kontakt kursusansvarlig Britta Carstens for tilmelding eller yderligere information – 20 92 75 00 eller bc@erhvervs-konsulenterne.dk