BLIV PÆDAGOGMEDHJÆLPER

58 kb
Hent kursusbeskrivelsen i PDF

Bliv pædagogmedhjælper - 6 ugers kursus

Varighed - 6 uger med garanti for praktik

OBS! Kurset er på de regionale positivlister i RAR Fyn, RAR Sydjylland + tilstødende region RAR Sjælland, RAR Vestjylland samt RAR Østjylland

Kommende hold starter:

Odense 14.11.22 

Kolding 14.11.22 

København 14.11.22 

Herning 14.11.22 

Aarhus 14.11.22 

Der er brug for pædagogmedhjælpere til børne- unge og voksenområdet.

Har du et naturligt omsorgsgen, er du autentisk og har du lyst til at være en vigtig hovedperson i et andet menneskes liv - barn, ung eller voksen - er dette kursus måske noget for dig.

Kan du se dig selv arbejde i vuggestue, børnehave, fritidsordning, psykiatrien, institutioner for anbragte børn og unge eller botilbud?

 

Så vil dette 6 ugers kursus give dig en grundlæggende praksisviden om:

  • Introduktion til ICDP - en relations- og ressourceorienteret pædagogik
  • Hvad betyder det i praksis at arbejde ud fra en anerkendende tilgang og med inkluderende fællesskaber?
  • Hvad er den pædagogiske kerneopgave?
  • Børns leg og læring
  • Recovery - udvikle og vedligeholde en normal livsførelse på trods af fysiske og psykiske barrierer
  • Forskellige kulturer
  • Begrebet tilknytning
  • Kulturelle forskelle


Du får mulighed for at snuse til branchen. I den sjette kursusuge starter du i en praktik. Praktikken kan vare fra 1 til 4 uger. Vi er din coach i den første praktikuge.

 

Kontakt kursusansvarlig Britta Carstens for tilmelding eller yderligere information – 20 92 75 00 eller bc@erhvervs-konsulenterne.dk