BLIV PÆDAGOGMEDHJÆLPER

58 kb
Hent kursusbeskrivelsen i PDF

Bliv pædagogmedhjælper - 6 ugers kursus

Varighed - 6 uger med garanti for praktik

OBS! Kurset er på de regionale positivlister i RAR Fyn, RAR Sydjylland, RAR Sjælland, RAR Østjylland, RAR Hovedstaden + tilstødende regioner RAR Nordjylland, RAR Vestjylland, RAR Bornholm

Fysisk &  online undervisning

Odense 8.11.23 - 20.12.23, OBS! garanti for 4 ugers praktik

Kolding 8.11.23 -20.12.23, OBS! garanti for 4 ugers praktik

København 8.11.23 - 20.12.23, OBS! garanti for 4 ugers praktik

Herning 8.11.23 - 20.12.23, OBS! garanti for 4 ugers praktik

Aarhus 8.11.23 - 20.12.23, OBS! garanti for 4 ugers praktik

Aalborg 8.11.23 - 20.12.23, OBS garanti for 4 ugers prakti25Bornholm online 14.09.23 - 22.09.23 

 

På kurset får du kendskab til det at arbejde som pædagogmedhjælper i en daginstitution/SFO samt ungeområdet

Du får indblik i, hvad der forventes, at en pædagogmedhjælper skal kunne for at indgå i en travl og spændende hverdag.

 

Kurset vil give dig en grundlæggende praksisviden om:

 • Pædagogmedhjælperens rolle i daginstitution/SFO
 • Struktur og opbygning i daginstitution/SFO
 • Dagligdagen i en daginstitution/SFO - fokus på overgange der opstår i løbet af en dag
 • Børns trivsel, leg og læring
 • Ungeindsatser
 • At arbejde med anerkendende relationer - fokus på inkluderende fællesskaber
 • Hvordan man indgår i et forældresamarbejde
 • Konflikthåndtering - hvordan man hjælper og støtter børn og unge i konfliktsituationer
 • Hvordan man håndterer udfordringer med udgangspunkt i egen praksis - robusthed
 • Hvordan man omstiller sig, når man står overfor noget nyt eller uforudset
 • Hvordan man indgår i samarbejdet med kollegaer
 • Forskellige pædagogiske metoder og værktøjer: fri for mobberi, dialogisk læsning, skriftlig dokumentation


Du får mulighed for at snuse til branchen. I den sjette kursusuge starter du i en fire ugers praktik. Vi er din coach i den første praktikuge.

 

Kontakt kursusansvarlig Britta Carstens for tilmelding eller yderligere information – 20 92 75 00 eller bc@erhvervs-konsulenterne.dk