PRØV DIG SELV AF SOM FERIEVIKAR INDENFOR SOCIAL - OG SUNDHEDSOMRÅDET

- 6 ugers kursus med garanti for 4 ugers praktik!

OBS! Kurset er på de regionale positivlister i RAR Nordjylland, RAR Hovedstaden, RAR Sjælland, RAR Sydjylland + tilstødende regioner RAR Østjylland, RAR Vestjylland, RAR Fyn,  RAR Bornholm

Online undervisning

16.09.24 - 25.10.24, OBS! garanti for 4 ugers praktik

 

Der er mangel på omsorgsfulde og nærværende social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter.

Kan du se dig selv som nøgleperson for mennesker, der har brug for pleje og praktisk hjælp, og hvor du har et stort fokus på andre menneskers velvære og livskvalitet?

Du skal motivere og aktivere borgere med henblik på at udvikle, vedligeholde og opretholde en normal daglig livsførelse.

Lyder det som en meningsfuld hverdag, er social- og sundhedsområdet måske noget for dig.

Kurset klæder dig på til at varetage ferievikaropgaver som social- og sundhedshjælper. Samtidig vil det hjælpe dig med at afklare, om uddannelse indenfor området er det rigtige valg for dig.

Kurset er for dig, der har lysten, overskuddet og overblikket til at yde omsorg for andre. Og hjertet på det rette sted.

På kurset vil du lære om:

 • Pleje og omsorg
 • Hvad er en kompetent omsorgsperson?
 • Dine personlige kompetencer til social- og sundhedsområdet
 • Rehabiliterende tilgang
 • Relationsarbejde
 • Kommunikation i praksis
 • Konflikthåndtering
 • Funktionsevnetab
 • Demensområdet
 • Tidlig opsporing
 • Medvirken ved medicinadministration
 • Ergonomi
 • Hygiejne
 • Dokumentation
 • Ensomhed
 • Det gode pårørendesamarbejde
 • Tavshedspligt

Kontakt kursusansvarlig Britta Carstens  for tilmelding samt yderligere information

Tlf.: 20927500 email: bc@erhvervs-konsulenterne.dk