KVINDER TIL LANDBRUGET

102 kb
Hent kursusbeskrivelsen i PDF
 

KVINDER TIL LANDBRUGET - 6 ugers kursus med garanti for praktik 5.08.24 - 13.09.24

Der er brug for flere kvinder i landbruget. Ifølge landmændene har kvinderne et stærkt blik for dyrevelfærd, og de giver et boost til økologien. Mekaniseringen i landbruget har lettet arbejdet betydeligt, og arbejdstiderne er blevet mere familievenlige.

Erhvervs Konsulenterne tilbyder derfor nu et 6 ugers kursus til kvinder, der har lyst til at arbejde i landbruget og være  landbrugsmedhjælper.

På kurset vil du lære om...

 • Kvinders identitet som landmænd
 • Kvinders styrker i landbruget
 • Økologi og dyrevelfærd
 • Husdyr; kvæg, svin, fjerkræ, mink
 • Produktion af grise - fra so og pattegris til slagtesvin
 • Mælkeproduktion, malkning, malkerobotter
 • Foder
 • Hygiejne, sundhed og sygdom
 • Medicinhåndtering
 • Klassisk landbrug og moderne fødevaretrends
 • Jordens frugtbarhed
 • Dyrkning af forskellige afgrøder
 • Kemikalier, sprøjteteknik, miljøpåvirkninger
 • Mark og maskiner
 • Planteproduktion

Der er rigtig gode praktik/jobmuligheder for dig. Vi hjælper dig med at finde det rigtige match mellem dig og et konkret landbrug. Kurset er tilrettelagt sådan, at du starter samarbejdet med en konkret landmand i den sidste uge af kurset.
Vi hjælper dig godt i gang, og er din coach den første uge i dit nye job/praktik.

Kontakt kursusansvarlig Britta Carstens for tilmelding eller yderligere information - 20 92 75 00 eller bc@erhvervs-konsulenterne.dk