SCREENING AF SAGER

ERHVERS KONSULENTERNE har stor erfaring  med screening af alle typer sager.

Det er vores erfaring, at man som sagsbehandler godt kan blive "blind" på udviklingspotentialet i sin sagsstamme, når man sidder med den dag ud og dag ind

 

SYGEDAGPENGESAGER

Vi tilbyder at screene alle typer af sygedagpengesager  og står også gerne for den videre sagsbehandling, hvad enten der er tale om stop af sygedagpenge eller udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del.

 

KONTANTHJÆLPSSAGER

Vi kan tilbyde screening af jeres sager, som giver jer et overblik over sagernes tilstand, hvor gamle er sagerne, hvordan er aktiveringsgraden, er tilbud og samtaler givet til tiden og hvor længe har borgeren været på offentlig forsørgelse. Vi udarbejder en handlingsplan for det videre arbejde i hver enkelt sag.

 

FORSIKREDE LEDIGE

Vi screener sagerne for at se, om der er givet (relevante) tilbud til tiden, og om rettidigheden er overholdt i forhold til samtaler, hvordan aktiveringsgraden er og hvor på refusionstrappen sagen befinder sig.

 

I alle typer af sager er vi opmærksomme på, om lovgivningen på områderne er overholdt, og hvordan det faglige niveau er i den skriftlige dokumentation.

 

Kontakt Britta Carstens - tlf.: 2092 7500, mail: bc@erhvervs-konsulenterne.dk for yderligere information