80 % AF OFFENTLIG FORSØRGELSE ER EN FORMUE

80 % af offentlig forsørgelse er en formue...

Ville du ønske, at du havde tid til at kigge de borgere igennem, som belaster dit budget mest, og som har frekventeret mange teams i dit jobcenter?
Et eksempel:
I en kommune har vi gennemgået alle forsikrede ledige og fandt, at 54% havde modtaget offentlig forsørgelse i mere end 12 måneder inden for de seneste 51 måneder. 

Et tilfældigt træk på et cpr nummer viste, at én person fra d. 1. januar  og frem til d. 31. marts kostede kommunen 555.260 kr.

ERHVERVS KONSULENTERNE vil gerne tilbyde dig en gennemgang af de sager, som du har, hvor du betaler 80% af forsørgelsen og lægge en plan for den enkelte borger med henblik på selvforsørgelse. Vi tilbyder også gerne at overtage sagsbehandlingen og bringe personen i arbejde, uddannelse, løntilskud eller praktik.

Kontakt Britta Carstens - tlf.:  2092 7500 - mail: bc@erhvervs-konsulenterne.dk  for yderligere information