MENTOR, STØTTEKONTAKTPERSON OG KOORDINERENDE SAGSBEHANDLER

 

 

VARIGHED: 6 uger + hjælp til praktik

Kommende kursusstart:

København 6.03.23 - 13.04.23

Herning 6.03.23 - 13.04.23

Kolding 6.03.23 - 13.04.23

Odense 6.03.23 - 13.04.23

Aarhus 6.03.23 - 13.04.23

Aalborg 6.03.23 - 13.04.23

Kan du se dig selv som mentor for borgere, som har væsentlige udfordringer med at komme i job eller gennemføre en uddannelse?

Kan du se dig selv som støttekontaktperson for borgere, som har behov for støtte til at leve et aktivt liv på egne betingelser, og forbedre borgerens sociale og personlige funktionsevne?

Kan du se dig selv som koordinerende sagsbehandler i beskæftigelsesindsatsen i et tæt samarbejde med mentor og støttekontaktperson?

...Så er dette kursus din mulighed for at blive klædt på til at gå ind i disse jobområder med gode faglige og personlige kompetencer og kvalifikationer.

Du vil blive en meget betydningsfuld person i et andet menneskes liv. Du støtter, hjælper, "skubber", opmuntrer, motiverer, fastholder og giver borgeren hjælp til selvhjælp til at komme i job eller uddannelse.

Du forbedrer borgerens muligheder for at leve et aktivt liv på egne betingelser og på lige fod med andre.

På kurset vil du lære om...

 • De lovgivningsmæssige rammer og målgrupper i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Serviceloven

 • Snitflader mellem mentor, støttekontaktperson og koordinerende sagsbehandler

 • De forskellige mentortyper: Uddannelsesmentor, Studiestartsmentor, Beskæftigelsesmentor, Udvidet mentor, "Ret- og pligtmentor", Udskrivningsmentor, Udslusningsmentor

 • Mål og progression

 • Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb

 • Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og aktivitetsparate på uddannelseshjælp

 • Jobrettede samtaleværktøjer og coaching

 • Motivation og modstand mod forandringer

 • Viden om job og uddannelse

 • Psykiske diagnoser

 • Skriftlig dokumentation

 

Kontakt kursusansvarlig Britta Carstens for tilmelding eller yderligere information - 20927500 eller bc@erhvervs-konsulenterne.dk www.erhvervs-konsulenterne.dk