BLIV BOGHOLDER- OG REGNSKABSMEDHJÆLPER

- 6 ugers online kursus + garanti for 4 ugers praktik

 

Kurset er for dig, der ønsker at opnå en grundlæggende forståelse for bogholderi og renskab samt lære at integrere kunstig intelligens (AI) i enkle administrative opgaver

Glæd dig til at lære om:

 • Bogføring - forståelse af gundprincipperne (debit og kredit), Bogføringsloven, bilagshåndtering, regnskabslov og principper
   
 • Afstemningsopgaver - hvad forståes der ved en afstemningsopgave, grundlæggende principper i afstemninger, gennemgang og forståelse af en bankafstemning
   
 • Kreditorstyring - håndtering af indkøbsordre (bestilling hos leverandør), forståelse af varemodtagelse, bogføring af leverandørfaktura mod varemodtagelse, afstemning af varemodtagelseskonto, afstemninger af leverandør udtog, periodeafgrænsningsforståelse og dens indflydelse på hele regnskabet
   
 • Microsoft Excel - brug af Exel i de daglige opgaver, download af data, upload af data, pivot tabeller, opstilling og udnyttelse af templates
   
 • Finansbogholderi - hvad forståes der ved et finansbogholderi, gennemgang af relevante finansmodeller, flere dimensioner i et finansbogholderi, integration mellem finansmoduler, afstemning af finansbogholderi
   
 • Fakturering - forståelse af faktureringens indflydelse på regnskabet, fakturering af varegrupper, fakturering og sammenhæng til skat og moms, omsætningsstatistikker, KPI´er
   
 • Debitorstyring - forstå vigtigheden af debitorstyring, cash-flow, udsendelse af kontoudtog, rykkerprocedure og opfølgning, kreditgivning og styring heraf, rente- og gebyrtilskrivning, inkasso, kontantrabat
   
 • Momsregnskab - hvad er moms, energiafgifter, momskrav, dokumentation, moms/køb og salg fra udland, statistikker og krav til indberetninger ved handel med udland
   
 • Fakturahåndtering- krav til en faktura, arkivering, godkendelse
   
 • Lønadministration - anvendelse af lønbureau, grundlæggende principper i lønadministration, ansættelsesforhold, kontrakter, Ferielovn, E-indkomst, arbejdstid, sociale bidrag, refusioner, tilskud, sygedagpenge, lønafstemning
   
 • Anvendelse af AI i forhold til administrative opgaver - håndtering af store mængder data, godkendelse af transaktioner
   
 • Teknologiforståelse - sammenspil mellem virksomhedens forskellige afdelinger og deres udnyttelse af forskellige teknologier, integration af og imellem forskellige teknologier
   
 • C5 - forståelse af grundprincipperne i et standard bogføringsprogram, forstå standardopsætning og udnyttelse heraf, egen opsætning i et standardprogram, smart indlæsning af data/manuelt eller automatisk, udlæsning af data for analyse, opbygning af system og principper der understøtter virksomheden

 

Kontakt kursusansvarlig Britta Carstens for tilmelding og yderligere information,
Tlf; 20927500 eller bc@erhvervs-konsulenterne.dk

www.erhvervs-konsulenterne.dk