COACHING OG KONFLIKTHÅNDTERING

- 6 ugers kursus + hjælp til praktik

OBS! Kurset er på de regionale positivlister RAR Hovedstaden, RAR Sjælland + tilstødende regioner RAR Fyn, RAR Bornholm

Fysisk & online undervisning

København 8.11.23 - 20.12.23

Odense 8.11.23 - 20.12.23

Kolding 8.11.23 - 20.12.23

Herning 8.11.23 - 20.12.23

Aarhus 8.11.23 - 20.12.23

Aalborg 8.11.23 - 20.12.23

Du kan bruge din nye viden i stillingsbetegnelser som karrierecoach, jobcoach, rekrutteringskonsulent, beskæftigelseskonsulent, mentor, fastholdelseskonsulent, vejleder, underviser, pædagog/pædagogmedhjælper.

Et af redskaberne som STAR - Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering - anbefaler, er coaching.

Kurset er for dig, som kan se dig selv i en af ovennævnte stillinger.

Kurset er for dig, der har brug for professionelle redskaber til at coache mennekser, så de kan finde ud af, hvad de vil, hvad der forhindrer dem i at nå det og hjælpe dem med at opdage og udnytte deres fulde potentiale.

Du får praksisredskaber og grundig indsigt i kerneelementerne i coaching.

Undersøgelser og evalueringer af coaching i jobrettede samtaler viser, hvor afgørende det er for mennesker at få redskaber til at tage sagen i egen hånd og handle selv = empowerment.

Frustration er en naturlig følelse, når man oplever, at man står i stampe, er i ingenmandsland, er fuld af dilemmaer - og mulighederne måske ikke matcher den vej, man ønsker at gå.

Du får redskaber til at identificere en konflikt, der er på vej samt redskaber til at tage den i opløbet og til at nedtrappe konflikten, så den ikke står i vejen for en succesfuld samtale.

Glæd dig til at lære om:

 • Introduktion til kerneelementerne i coaching
 • Empowerment
 • Nysgerrighed med aktiv lytning og åbne spørgsmål
 • Forskellige spørgsmålstyper
 • Fokus på ønsker om forandringer
 • Vaner & mønstre
 • Anerkendende tilgang og dit eget mindset
 • Motivation og modstand imod forandringer
 • Konfliktoptrapning/konfliktnedtrapning
 • De tre domæner, redskaber til konflikthåndtering
 • Din rolle som coach - skabe empowerment
 • Din rolle som vidensperson - giver viden om lovgivning, fx Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • Din rolle som myndighedsperson - stiller krav og sanktionerer
 • Din egen private/professionelle coachingstil

 

Kontakt kursusansvarlig Britta Carstens for tilmelding og yderligere information, 20927500 eller

bc@erhvervs-konsulenterne.dk

www.erhvervs-konsulenterne.dk