VIKARSERVICE - JOBCENTER

ERHVERVS KONSULENTERNE tilbyder vikarservice indenfor alle  områder

 

  • forsikrede ledige
  • kontanthjælp
  • revalidering
  • sygedagpenge
  • fleksjob og ledighedsydelse
  • ressourceforløb
  • uddannelseshjælp
  • jobafklaringsforløb
  • virksomhedskonsulent arbejde inden for alle målgrupper

 

 

Vikarservice er en fleksibel og økonomisk fordelagtig personaleløsning, der i forbindelse med spidsbelastningsperioder vil kunne imødekomme fordyrende overarbejde og alt for store arbejdsbyrder for afdelingens fastansatte medarbejdere. Vi kan også træde til i situationer, hvor deadlines skal overholdes i forhold til lovmæssige krav og lignende.

ERHVERVS KONSULENTERNES rejsehold er karakteriseret ved en høj grad af faglighed og professionalisme, og vi sætter altid en ære i at udføre arbejdet, så det skaber værdi for virksomheden, de ansatte og den enkelte borger.

 

Kontakt Britta Carstens - tlf.:  2092 7500 - mail: bc@erhvervs-konsulenterne.dk  for yderligere information