KONSULENTYDELSER

 

I ERHVERVS KONSULENTERNE er vi kendte for at levere varen. Vi er hurtigt til stede og gode til at falde ind i  hos vores kunder.

Vi er hurtige til at sætte os ind i opgaven uanset om det handler om screeninger, vikaropgaver, personaleudvikling , nedbringelse af sygefravær, fastholdelse, virksomhedsvendt arbejde eller løsning af andre bestillingsopgaver.

Vores kendemærke er, at vi er jobrettede, resultatorienterede og arbejder med måltal og progressioner, og så er vi naturligvis kvalitetsbevidste.

VI BIDRAGER TIL AT FASTHOLDE SYGEMELDTE MEDARBEJDERE PÅ DERES ARBEJDSPLADS

VI TILBYDER KONSULENTYDELSER

 • til afklaring af sygemeldte borgere til egen forsørgelse, hvor det er muligt
 • at nedbringe sygefravær.
 • til screening af langvarige sygedagpenge- og kontanthjælpssager
 • til screening af andre sager, som du ønsker overblik over.
 • virksomhedsrettede forløb til sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.
 • hvor vi forestår den daglige sagsbehandling indenfor f.eks. integration, kontanthjælp og sygedagpenge
 • til opdatering af  sager i forhold til  lovmæssige krav
 • med coaching til konsulenter, som ønsker jobmæssig udvikling og/eller at styrke deres kompetencer
 • til træning i den jobrettede samtale
 • vi tilbyder at arbejde som virksomhedskonsulenter, og vi tilbyder at træne jeres virksomhedskonsulenter i kontakten med virksomhederne
 • til udfærdigelse af rehabiliteríngsplaner
 • til ledelsestilsyn
 • til supervision

    VI LAVER AFKLARINGSFORLØB

 • korte afklaringspraktikker for sygedagpengemodtagere
 • jobafklaringsforløb
 • ressourceforløb

   VI LAVER PRAKTIKKER

 • ved at finde praktikpraktikpladserne
  • etablere dem
  • følge op på dem
  • og lave en skriftlig afraportering efter endt praktik

 

VI LAVER BESKRIVELSER

 • vi tillbyder konsulentbistand til at beskrive borgeres ressourcer og barrierer igennem individuelt tilrettelagte praktikforløb.Det gælder uanset borgerens forsørgelsesgrundlag.  

  Beskrivelserne fra vores forløb er udformet så de vil være direkte anvendelige i den eventuelt  efterfølgende udarbejdelse af rehabliliteringsplanens forberedende del, som vi også gerne hjælper med at udarbejde. 

   

VI LAVER JOBROTATION

 • inden for alle brancher og finder virksomhederne og afdækker deres efteruddannelsesbehov
 • vi laver papirarbejdet
 • og matcher de ledige, som skal ansættes som vikarer

            

VI UDDANNER BL.A.

 • Vi uddanner ledere med ansvar for afholdelse af sygefraværssamtaler med det formål at nedbringe sygefraværet blandt medarbejderne
 • Vi uddanner gode helhedsorienterede sagsbehandlere til kommunerne og anden aktør
 • se i øvrigt under menupunktet  kurser
 


Kontakt Britta Carstens - tlf.:  2092 7500 - mail: bc@erhvervs-konsulenterne.dk  for yderligere information