ARBEJDSMETODER

Alle vores konsulenter tager afsæt i systemiske teorier og metoder. At tænke systemisk vil sige at tænke i helheder, relationer og sammenhænge. Systemisk tænkning har fokus på sproget og de systemer - individet, familien, virksomheden og organisationen - der tilsammen skaber vores virkelighed. Derfor er kommunikation kernen i vores undervisning, konsulentbistand og sagsbehandling.

Vi tager udgangspunkt i, at sproget er vores væsentligste kilde til læring, Det er ved hjælp af sproget, at vi skaber vores virkelighed og dermed de arbejdsmæssige såvel som private kontekster, vi indgår i.

Virkeligheden er Ikke en objektiv størrelse, som kan forstås eller begribes, men en social konstruktion, der skabes af mennesker, der kommunikerer med hinanden. Heraf følger; at der er mange versioner af virkeligheden. I systemisk tænkning taler man om multivers i modsætning til univers. For at der kan ske udvikling inden for hvert enkelt system skal disse 'kildes' til at bringes i bevægelse.

Vores udgangspunkt i systemisk tækning gør, at vi ikke tænker lineært. I vores analyser af f.eks. et virksomhedsproblem, finder vi ingen personificerede skurke og ofre. Vi tænker cirkulært, hvilket betyder, at årsagen til et problem i f.eks. en ledergruppe ikke kan lokaliseres til én eller flere medarbejdere, men er at finde i nogle cirkler - sammenhænge og mønstre - som kan være hensigtsmæssige eller uhensigtsmæssige, og som ingen kan sige sig fri for at være en del af. Derfor kan alle også mere eller mindre bidrage til løsning af problemet.

'Appreceative inquiry' (samtale med udgangspunkt i anerkendelse og respekt) er en systemisk metode, der bygger på, at forandring kun er mulig i et 'positivt rum', dvs. via ros og anerkendelse. Det betyder, at vi anerkender, at hver enkelt hidtil har bestræbt sig på at tackle sin situation bedst muligt. Vores erfaring er, at det at blive mødt med anerkendelse for mange er det motiverende og inspirerende pust, der får mennesker til at yde deres ypperste.